Before The End by SOLO CINK

Over dit project

LEMURBrussels#warmupsolocink

Solo Cink is afkomstig uit het graffitimilieu en leert de kalligrafie kennen tijdens zijn reizen. Nu creëert deze kunstenaar geometrische en geschiedkundig, sacraal en symbolisch geïnspireerde werken. In een soort van georganiseerde chaos herinterpreteert hij “de letter” door een opeenvolging van vormen en omtrekken met een evenwichtige flow tot stand te brengen. Abstract zijn zijn werken nooit, doortrokken van betekenis altijd.